L'ajuntament amb aquest encàrrec preveu d'adequar provisionalment, fins a l'edificació d'un equipament a definir en un futur, aquest aparcament amb:

- una millora del ferm;
- una ordenació de les places d'aparcament amb millora de la circulació rodada;
- definició dels límits de l'aparcament per impedir la invasió del terreny veí.
- millor integració paisatgística de la intervenció.
Es donen per bons els tres accessos existents a l'aparcament: dos a l'Avinguda de Santa Coloma (d'entrada el situat més a llevant, de sortida el més proper al Carrer de Joan XXIII) i un al Carrer de Joan XXIII (d'entrada i sortida de vehicles). No s'han plantejat uns accessos diferents donat que aquests ja funcionen prou bé i la majoria dels usuaris ja hi estan habituats. Un motiu no menor també és el del cost econòmic de qualsevol canvi en els accessos, donada la segura afectació des serveis afectats de l'àmbit de la vorera.

L'estudi de la vialitat interior de l'aparcament ens fa decidir per una disposició similar a l'actual, si bé eliminant qualsevol cul de sac i uniformitzant tipològicament totes les places d'aparcament, situant-les en bateria.

Així doncs tenim unes tires d'estacionament allargades, disposades perpendicularment a la pendent, amb un recorregut perimetral al conjunt d'elles. Aquest recorregut perimetral és de traç orgànic en els costats situats a l'interior de l'illa per tal d'afavorir una millor integració amb la resta de l'illa.

Cada "tira" d'aparcament està composada per dues files d'estacionament de vehicles en bateria, enfrontades entre elles. En l'eix d'aquestes files es disposa una jardinera que ens ajuda a suavitzar el pendent amagant un canvi de rasant. Aquesta jardinera és un "mur" gruixut d'acer corten reblert al seu interior per graves i acabat superior d'escorça de pi que en un futur pot acollir la plantació de plantes arbustives.

Per tal d'evitar l'impacte visual d'una √ļnica plataforma, el paviment es divideix entre la zona de rodadura (d'asfalt) i la d'estacionament (de llamborda amb junta verda, per afavorir a l'hora el drenatge de l'aigua de pluja).

Les tires d'estacionament estan emmarcades per uns camins estrets de formig√≥ que la separen de l'√†mbit de rodadura. Aquests camins, amb acabat de formig√≥ rentat i tintat en color ocre, canalitzen el fluxe de viannants. Al formar part de l'√†mbit de maniobra, redueixen el vial d'asfalt, que al fer-se m√©s estret convida a reduir la velocitat i conseg√ľentment el perill de produir-se accidents. Aquests camins a l'hora fan de "grapa" de l'estacionament amb l'interior de l'illa, ja que van m√©s enll√† de la zona d'aparcament per tal d'anar a buscar un cam√≠ que serpenteja l'interior d'illa.

La trobada de l'estacionament amb les voreres es fa amb llamborda amb junta verda, el mateix paviment que el de les places d'estacionament, fent d'extensi√≥ d'aquestes voreres que, en el cas de l'Avinguda de Santa Coloma, ja li va m√©s que b√© donada l'estretor del pas, amb punts escanyats com la parada d'autob√ļs. √Čs important tamb√© l'augment de la secci√≥ de la vorera en aquest tram al transc√≥rrer en paral¬∑lel al vial perimetral de circulaci√≥. Aquesta franja de llamborda que connecta la vorera d'Av. Santa Coloma amb el vial de circulaci√≥ ens hav√≠em plantejat que fos una franja arbustiva per tal de segregar el pas rodat del de vianants. La manca de recursos econ√≤mics ens han obligat a reconsiderar-ho. Creiem per√≤ que el flux habitual de vehicles pot assimilar la secci√≥ a un carrer de prioritat invertida, pel que l'√ļs gaireb√© compartit d'aquest espai no ha de suposar un conflicte. En cas de qu√® en la posada en funcionament es demostri un mal √ļs del recorregut i es vulguin minimitzar conflictes, sempre es pot col¬∑locar una fila de pilones que confinin el tr√†nsit rodat.

FITXA T√ąCNICA: Isidre Santacreu Tud√≥, arquitecte autor del projecte i consultor durant el proc√©s de construcci√≥; Joan Castellv√≠, arquitecte AMB director de les obres; Eva Blanco, enginyer t√®cnic d'obres p√ļbliques fase de projecte; Laura G√†lvez Puntas, enginyer t√®cnic d'obres p√ļbliques directora d'execuci√≥.
Promou: AMB per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
Construí: CIVILSTONE
Superfície: 3.896,00,00m2
PEM: 208.311,99‚ā¨
Finalització de l'obra: febrer de 2020
Fotogafies: Joan Guillamat

L'ajuntament amb aquest encàrrec preveu d'adequar provisionalment, fins a l'edificació d'un equipament a definir en un futur, aquest aparcament amb:

- una millora del ferm;
- una ordenació de les places d'aparcament amb millora de la circulació rodada;
- definició dels límits de l'aparcament per impedir la invasió del terreny veí.
- millor integració paisatgística de la intervenció.
Es donen per bons els tres accessos existents a l'aparcament: dos a l'Avinguda de Santa Coloma (d'entrada el situat més a llevant, de sortida el més proper al Carrer de Joan XXIII) i un al Carrer de Joan XXIII (d'entrada i sortida de vehicles). No s'han plantejat uns accessos diferents donat que aquests ja funcionen prou bé i la majoria dels usuaris ja hi estan habituats. Un motiu no menor també és el del cost econòmic de qualsevol canvi en els accessos, donada la segura afectació des serveis afectats de l'àmbit de la vorera.

L'estudi de la vialitat interior de l'aparcament ens fa decidir per una disposició similar a l'actual, si bé eliminant qualsevol cul de sac i uniformitzant tipològicament totes les places d'aparcament, situant-les en bateria.

Així doncs tenim unes tires d'estacionament allargades, disposades perpendicularment a la pendent, amb un recorregut perimetral al conjunt d'elles. Aquest recorregut perimetral és de traç orgànic en els costats situats a l'interior de l'illa per tal d'afavorir una millor integració amb la resta de l'illa.

Cada "tira" d'aparcament està composada per dues files d'estacionament de vehicles en bateria, enfrontades entre elles. En l'eix d'aquestes files es disposa una jardinera que ens ajuda a suavitzar el pendent amagant un canvi de rasant. Aquesta jardinera és un "mur" gruixut d'acer corten reblert al seu interior per graves i acabat superior d'escorça de pi que en un futur pot acollir la plantació de plantes arbustives.

Per tal d'evitar l'impacte visual d'una √ļnica plataforma, el paviment es divideix entre la zona de rodadura (d'asfalt) i la d'estacionament (de llamborda amb junta verda, per afavorir a l'hora el drenatge de l'aigua de pluja).

Les tires d'estacionament estan emmarcades per uns camins estrets de formig√≥ que la separen de l'√†mbit de rodadura. Aquests camins, amb acabat de formig√≥ rentat i tintat en color ocre, canalitzen el fluxe de viannants. Al formar part de l'√†mbit de maniobra, redueixen el vial d'asfalt, que al fer-se m√©s estret convida a reduir la velocitat i conseg√ľentment el perill de produir-se accidents. Aquests camins a l'hora fan de "grapa" de l'estacionament amb l'interior de l'illa, ja que van m√©s enll√† de la zona d'aparcament per tal d'anar a buscar un cam√≠ que serpenteja l'interior d'illa.

La trobada de l'estacionament amb les voreres es fa amb llamborda amb junta verda, el mateix paviment que el de les places d'estacionament, fent d'extensi√≥ d'aquestes voreres que, en el cas de l'Avinguda de Santa Coloma, ja li va m√©s que b√© donada l'estretor del pas, amb punts escanyats com la parada d'autob√ļs. √Čs important tamb√© l'augment de la secci√≥ de la vorera en aquest tram al transc√≥rrer en paral¬∑lel al vial perimetral de circulaci√≥. Aquesta franja de llamborda que connecta la vorera d'Av. Santa Coloma amb el vial de circulaci√≥ ens hav√≠em plantejat que fos una franja arbustiva per tal de segregar el pas rodat del de vianants. La manca de recursos econ√≤mics ens han obligat a reconsiderar-ho. Creiem per√≤ que el flux habitual de vehicles pot assimilar la secci√≥ a un carrer de prioritat invertida, pel que l'√ļs gaireb√© compartit d'aquest espai no ha de suposar un conflicte. En cas de qu√® en la posada en funcionament es demostri un mal √ļs del recorregut i es vulguin minimitzar conflictes, sempre es pot col¬∑locar una fila de pilones que confinin el tr√†nsit rodat.

FITXA T√ąCNICA: Isidre Santacreu Tud√≥, arquitecte autor del projecte i consultor durant el proc√©s de construcci√≥; Joan Castellv√≠, arquitecte AMB director de les obres; Eva Blanco, enginyer t√®cnic d'obres p√ļbliques fase de projecte; Laura G√†lvez Puntas, enginyer t√®cnic d'obres p√ļbliques directora d'execuci√≥.
Promou: AMB per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
Construí: CIVILSTONE
Superfície: 3.896,00,00m2
PEM: 208.311,99‚ā¨
Finalització de l'obra: febrer de 2020
Fotogafies: Joan Guillamat